Our Service

Gather requirement & UI Design

พวกเราบริการเก็บความต้องการของระบบสรุปและรวบรวมจัดทำเอกสาร BRD/RFP เพื่อใช้ในการพัฒนารวมถึงรับออกแบบ User flow & UI design ตามความต้องการของลูกค้า โดยทางทีมจะทำการเสนอแนะรูปแบบการใช้งานที่ User friendly และเหมาะสมกับระบบงานซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบและปรับแก้ไขได้จนกว่าจะพึงพอใจ

Service E-KYC

พวกเรามีระบบการยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือ (E-KYC) โดยมี Service ที่พร้อมให้บริการดังนี้
 • การยืนยันตัวตนกับกรมการปกครอง (DOPA)
 • การอ่านข้อมูลบนบัตรประชาชน และสมุดธนาคาร (OCR)
 • การยืนยันตัวตน (Face Verify)
 • การยืนยันตัวตน (Face compare)
 • การยืนยันตัวตน (Face Liveness)
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ > https://ekyc.customix.co

E-Commerce

พวกเรามีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ E-commerce แบบครบวงจร โดยเริ่มจากการ Gather requirement และออกแบบ User flow & UI design จนถึง Development ซึ่งเรามีการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับระบบงานภายในองค์กร อาทิเช่น การเรียกใช้งาน API gateway ส่วนเรื่อง Security ลูกค้าไม่ต้องกังวล พวกเราผ่านการทำ Pentest และ Performance test มาแล้ว ซึ่งจะทำให้ทราบถึงช่องโหว่เบื้องต้นที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้

Mobile Application

พวกเรามีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application ไม่ว่าจะเป็นภาษา React native หรือ Swift & Kotlin สามารถพัฒนาแบบครบวงจร โดยเริ่มจาก Gather requirement และออกแบบ User flow & UI design จนถึง Development หรือจะ Development อย่างเดียวก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องกระบวน Review application เนื่องจากเราได้ผ่านการ Review application มานับไม่ถ้วน ทำให้ทราบถึงปัญหาที่จะทำให้ Review ไม่ผ่านและป้องกันได้

Customize Product

พวกเราให้บริการพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย และสามารถเสนอทางเลือกในการพัฒนาตามข้อจำกัด เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียด งานที่ต้องการพัฒนาเพื่อให้ทางทีมประเมิน Manday ที่ใช้ในการพัฒนาเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจได้

Odoo : Internal management system

พวกเราพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ด้วย Odoo ซึ่งมีฟีเจอร์ดังนี้
 • การวางโครงสร้างองค์กร และใส่รายชื่อพนักงานแต่ละแผนก
 • การวางโครงสร้างองค์กร และใส่รายชื่อพนักงานแต่ละแผนก
 • พนักงานสามารถลงวันลา และดูวันลาที่เหลือได้
 • Work flow ในการอนุมัติการลากับหัวหน้าแผนก
 • พนักงานสามารถลงเวลาการทำงานนอกเวลา (OT) ได้
 • พนักงานสามารถลงค่าใช้จ่ายที่ขอเบิก เช่น ค่าน้ำมัน เพื่อให้หัวหน้ามาอนุมัติได้
 • บัญชีสามารถออก invoice และติดตามสถานะ invoice ได้
 • อื่นๆ

icon-tool-p icon-tool-p

Technical Expertise

 • logo-image
 • logo-image
 • logo-image
 • logo-image
 • logo-image
 • logo-image
 • logo-image

Our Customer

Mr.FOX

ทางบริษัทฯ ได้จัดทำ Application ให้กับทางบริษัท Mr.Fox โดยรองรับทั้งการใช้งานบน Androind และ IOS ตามความต้องการ เนื่องจากทาง Mr.Fox ต้องการมุ่งเน้นไปที่การครองตลาดสำหรับ Platforms เนื้อหาใหม่ที่สร้างรายได้จากเนื้อหาส่วนบุคคลและองค์กรโดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน

Workflow

ISO/IEC 29110

พวกเราได้รับมาตรฐาน ISO 29110 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้แก่หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ ที่มีขนาดเล็กโดยมีผู้ร่วมงานไม่เกิน 25 คน เพราะตัวมาตรฐานได้ถูกกำหนดมาเพื่อสร้างบทบาทควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งทางด้านการบริหารงานและทางด้านเทคนิคให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม 2

Close Bitnami banner
Bitnami